About Us

Bánh bao không dùng bột khai, bột ngọt, chất phụ gia.
Giò sống, chả lụa không dùng hàn the, bột ngọt, chất phụ gia.
Bánh mì thơm ngon sản xuất mỗi ngày.
Các loại xôi.
Cơm chỉ.


Our baos do not have MSG nor ammonium bicarbonate.  We produce our bread daily.